SPW-redacteur

De Praktijk als Landingsbaan

Dit e-book gaat over wat in het regeerakkoord van kabinet Rutte II ronduit staat omschreven: “De praktijk waarin mensen achter de voordeur langs elkaar heen werken, komt tot een einde.” Met die uitspraak komt de eerste fase van Achter-de-Voordeur-aanpak (AdV) tot een... lees meer

Transformeren voor Gevorderden

Het maatschappelijke domein gaat grootscheeps veranderen de komende jaren. Gemeenten krijgen te maken met majeure decentralisaties. Dat vraagt om nieuwe wetten, heldere financiële afspraken, beleidsvrijheid voor gemeenten en een andere organisatie. Maar dat is volgens... lees meer