Waarom?

Society must be defended!

De publieke zaak heeft jou nodig. Van multiprobleemgezinnen tot multiculturele samenleving, van burgerinitiatieven tot burgerschapsonderwijs. Er is nog veel werk te verzetten om de verzorgingsstaat van de toekomst te bouwen. Een verzorgingsstaat die er voor iedereen is. Waar maatwerk mogelijk is. En waar publiek ondernemen de standaard is.

Deze school is een initiatief van het Instituut voor Publieke Waarden. Wij houden ons non-stop bezig met de publieke zaak. Met behulp van actieonderzoek en interventies lossen we acute problemen op en gaan we op zoek naar de aansluiting van leefwereld en systeemwereld. We leiden projecten en onderzoeken, bedenken en testen nieuwe oplossingen en voeren die uit. Op de school zetten we dit alles in om jou te helpen bij je vraagstuk.