Maatwerk

Maatwerk klas

 

Het leveren van maatwerk is de sleutel naar de verzorgingsstaat van de 21e eeuw. En daarmee staat het haaks op de 20e eeuwse instituties die standaarden produceerden. In deze leeromgeving ontwikkelen we de verzorgingsstaat van de toekomst door maatwerk te maken.

Meer Informatie Maatwerk klas

De verzorgingsstaat verandert. Het doel is om hulp dichter bij de burger te krijgen. Een opgave waar jij als uitvoerend professional een essentiële rol in speelt. Want hoewel 80% van hulpbehoevenden goed door het systeem geholpen worden, zijn er voor de overige 20% vaak uitzonderingen, nog niet bestaande voorzieningen of onconventionele oplossingen nodig. Maatwerk, dus. Dat vraagt niet alleen om een goede dosis creativiteit maar ook om een goed plan, gedegen onderbouwing en de juiste tools. Maatwerk en willekeur zijn immers twee kanten van dezelfde medaille.

In de Maatwerk Klas ga je in zes sessies een verdieping geven aan maatwerk in je eigen praktijk. Je leert een goed plan te maken, waarin het perspectief van het gezin centraal staat. En je leert uitzonderingen te verantwoorden naar anderen. In juridische termen: Mag het van de wet? In financiële termen: Is er sprake van rendement? En in maatschappelijke termen: Hoe blijft het gezin betrokken bij hun eigen oplossing? Maar voor maatwerk is meer nodig dan een methode. We gaan ook tools bouwen die nodig zijn om in jouw organisatie maatwerk mogelijk te maken.

Tijdens de opleiding staat je eigen praktijk centraal. Daar moet het maatwerk immers plaats gaan vinden. Doel van opleiding is dan ook dat je jouw eigen maatwerkmethode en -praktijk ontwikkelt. Wij staan je bij met onze kennis en kunde om van jou de professional van de toekomst te maken.

 

Praktisch

data: 6 november, 20 november, 4 december, 18 december, 8 januari, 22 januari.

locatie: In De Driehoek, Utrecht

kosten: €2000,- (inclusief onderwijsmateriaal en boekenpakket)(excl. btw)

voor wie: uitvoerend professionals in het sociaal domein

studiebelasting: 6 dagdelen onderwijs en 6 dagen zelf aan de slag (lezen, uitzoeken, doen)

docenten: Albert Jan Kruiter, Saskia Zuijderduijn en gastdocenten

praktische zaken: Manon Poppe (manon@publiekewaarden.nl)

Aanmelden

Kun jij de Maatwerk Klas goed gebruiken? Meld je dan hier aan! Op basis van je aanmelding nemen we contact met je op.

 

 

Lesmateriaal

Het lesmateriaal voor de Maatwerk Klas wordt naar de deelnemers toegestuurd.

Kan je niet wachten op de opleiding?

Luister hier dan naar de podcast van Albert Jan bij de Correspondent. 

 

Reacties alumni

Vorige deelnemers beoordeelde de Maatwerk Klas met een gemiddelde van 8,5.

‘’Maatwerk Klas is onmisbaar in het sociaal domein. Zou in reguliere studie moeten worden opgenomen.’’

“Ik heb geleerd bewust maatwerk toe te passen.”

“Ik weet nu hoe ik maatwerk onder de aandacht kan brengen van mijn organisatie!”

 

Teamleiders opleiding

 

Teamleiders vormen de spil van het sociale domein van de toekomst. Of het nu om jeugdteams gaat, sociale wijkteams, 1 tot 100 teams, teamleiders staan voor de uitdaging om met hun teams bottom up te werken, maatwerk te leveren, bewoners te betrekken, financieel duurzaam te werken, integraal te werken en beleid en bestuur tevreden houden. Een behoorlijk opgave. Met die opgave gaan we in dit traject een jaar lang aan de slag. Teamleiders maken hun eigen plan voor de wijk en gaan dat realiseren. Geen actie, zonder reflectie. En geen reflectie zonder actie. Dat is de kern van dit traject en de kern van de School voor Publieke Waarden.

Meer Informatie Teamleiders traject

Het vak van teamleider, het is nogal wat. Maar wat? We nodigen je uit deel te nemen aan onze nieuwe bottom-up leer- en ontwikkelroute voor teamleiders sociaal domein. Ontbreken de top down kaders? Dat betekent ruimte, die gaan we graag samen met je onderzoeken en vullen. We zien de teamleider als het scharnierpunt voor de beloftes van de decentralisaties. Je hebt een onmisbare en cruciale rol in het vormgeven van de publieke zaak van de toekomst.

We gaan je voeden met de inzichten van inspirerende oude en voorlopende nieuwe denkers, doeners en onderzoekers en het gedachtengoed van het Instituut voor Publieke Waarden. We gaan samen met jou en je collega’s een visie vormen over jullie opgave, jullie plek in de decentralisaties. We gaan je uitdagen deze te concretiseren in een plan voor jouw wijk, jouw werkgebied, samen met jouw team en belangrijke stakeholders. We reiken je tools aan om de implementatie daarvan ter hand te nemen en gaan dit met je aan. Hoe overtuig je je opdrachtgevers, hoe neem je ze mee in je verhaal? Hoe ga je je team persoonlijk leiden?

Want dat is de kern: zelf bepalen wat je rol is, wat past bij jou en je opgave, in jouw specifieke context er werkgebied.Dat gaan we met je onderzoeken, dat ga je met je collega’s onderzoeken. We gaan het intensief met je aan, in groepsbijeenkomsten en individuele coaching. Je trekt op met een paar collega’s in auditgroepjes.

Omdat het werkterrein van de teamleider voor een deel nog onontgonnen gebied is, gaan we het met elkaar ook actie-onderzoeken. We onderzoeken onszelf, wat we tegen komen in onze rol het komende jaar. En we actie-onderzoeken de concrete organisationele en institutionele context waarbinnen we de nieuwe visie handen en voeten proberen te geven. De resultaten van het actieonderzoek gaan we delen met het land. Vanuit het besef dat jullie exploratie inspirerend is. We zien dit als de eerste stap in het bouwen van een community van teamleiders.

Dus:

-Herken je: hectiek, druk, netnier het juiste kunnen of mogen doen..
-Wil je leren d.m.v. actieonderzoek, wil je vernieuwing brengen binnen je gemeente met je teamleden..
-Wil je persoonlijk vernieuwing onderzoeken en met elkaar een andere manier van verandering inzetten?
-Wil je deel uit maken van de voorhoede van ontwikkelaar in Nederland?
-Wil je de systeemwereld beter doorgronden om deze vervolgens vanuit de leefwereld te veranderen of ze te transformeren?

Meld je dan aan voor ons teamleiderstraject!

klik hier voor het teamleiderstraject flyer

Praktisch

data: 11 februari, 11 maart, 8 april, 20 mei, 24 juni, 2 september, 7 oktober, 11 november, 9 december, 13 januari

locatie: Utrecht

Kosten: €5.795,-

docenten: Sandra Klokman, Lex Meiberg en gastdocenten

praktische zaken: Manon Poppe (manon@publiekewaarden.nl)

Aanmelden

Wil jij je inschrijven voor de teamleiders opleiding? Meld je dan hier aan! Op basis van je aanmelding nemen we contact met je op.