Publiek ondernemen

Het oplossen van publieke problemen kan niet zonder ondernemerschap. Omdat de verzorgingsstaat van de toekomst innovatie nodig heeft, slimme verbindingen, en rendabele modellen. Oude instituties verbrokkelen. Nieuwe oplossingen dienen zich nog niet aan. Publieke ondernemers moeten in dat gat kunnen springen en de overheid moet hier meer ruimte voor maken. In deze leeromgeving ontwikkelen we nieuwe publieke ondernemingen enerzijds en duidelijke afwegingskaders om maatschappelijk initiatief te waarderen voor overheidsinstanties anderzijds.

HOE WAARDEER JE EEN MAATSCHAPPELIJK INITIATIEF?

Het land moet weer van de burger worden. Dat is het devies waarmee de overheid grote hervormingen doorvoert.  De verhoudingen tussen burger, overheid en markt zullen veranderen de komende decennia. Aan initiatief is bij burgers doorgaans geen gebrek. ‘We doen het zelf wel!’ klinkt het in alle dorpen, wijken en steden. Ook aan ondernemerschap ontbreekt het niet. Kleine publieke ondernemers dagen op grote schaal bestaande zorginstellingen uit. Ze laten zien dat ze sommige taken beter en goedkoper kunnen organiseren. En op het gebied van duurzaamheid en ruimtelijke ordening weten burgers en ondernemers elkaar lokaal steeds vaker te vinden.

Het stimuleren van maatschappelijk initiatief heeft de afgelopen tien jaar duidelijk zijn vruchten afgeworpen. Nu is het tijd voor de volgende fase. Hoe ga je als gemeente, provincie of ministerie om met deze overdaad aan initiatieven? Welke initiatieven help je verder? Hoe financier je dat? Of faciliteer je alleen nog? En wat betekent dat?  Wat is je rol als overheid op dit vlak eigenlijk?

Het dienen van het algemeen belang brengt spannende afwegingen met zich mee. Want overheden hebben ook de taak om te waarborgen dat iedereen toegang heeft tot dezelfde voorzieningen en dat de initiatieven van een bepaalde kwaliteit zijn. Bovendien wil je betrouwbaar en voorspelbaar zijn. Daar zijn regels, protocollen, procedures en routines voor nodig. En die botsen vaak met de manier waarop kleinschalige initiatieven kwaliteit toevoegen.

In Hoe Waardeer Je Een Maatschappelijk Initiatief? leren de deelnemers omgaan met deze spanningen. We ontwerpen een afwegingskader waarmee je voorspelbaar, betrouwbaar en comfortabel met dagelijkse dilemma’s om kan gaan. We verkennen verschillende financieringsvormen om gericht te investeren in maatschappelijke initiatieven. En we ontwikkelen nieuwe instrumenten om als professional op het snijvlak van burgers en ondernemers maatschappelijke doelen te bereiken.

PRAKTISCH

start: februari 2019 (bij voldoende aanmeldingen)

duur: 6 dagen verspreid over twee maanden

locatie: Utrecht

kosten: €2000,- (inclusief onderwijsmateriaal en boekenpakket)(excl. btw)

voor wie: professionals en ambtenaren die zich bezig houden met het waarderen van maatschappelijke (burger)initiatieven

studiebelasting: 6 dagdelen onderwijs en 6 dagen zelf aan de slag (lezen, uitzoeken, doen)

docenten: Harry Kruiter, Sophie Albers en gastdocenten

praktische zaken: Manon Poppe (manon@publiekewaarden.nl)

AANMELDEN

Wil jij ook maatschappelijke initiatieven beter leren waarderen? Meld je dan hier aan! Op basis van je aanmelding nemen we contact met je op.

Lesmateriaal

Kan je niet wachten op de opleiding?

Lees je dan alvast in!

Hier vind je het boek Hoe Waardeer Je Een Maatschappelijk Initiatief? in pdf-vorm.